Sunday, December 29, 2013

Paghahanda

Hindi ko masambit ang dapat kong sabihin
Parang araw sa dapit-hapong nakabinbin ang paglisan
Ang mumunting lambing na hindi mapamarisan
Hanggang kailan ako matatakot bigkasin
Ang katotohanan na nariyan
Lahad na't buhat ay katotohanan

Duwag ako't sabik sa pagkat ako'y taksil
Sa pangako sa sarili na ako'y magpipigil at mananatili
Na hindi maging mapusok sa pag-alay ng sarili
Ngunit ako ngayon ay dahan-dahang kinikitil
Ng kagustuhan na ako'y 'yong matutunang
Mahalin ngayon at sa magpakailanman

Kakayanin ko na ba na ika'y sabihan
Ng siyang nilalaman ng pusong hindi matahan

Wednesday, May 22, 2013

Art attack!

It's all about great music, and a blank shirt you could play with.

I'm talking about Artwork's I Silk-screened This Tee event last Saturday (May 18) at TriNoma.

Saturday, March 30, 2013

Ramblings before Easter


I have Girl on TV playing as I follow the trail that is left for me by the minutes, typing, wishing for a yawn. ‘Hopeless,’ I smirk and shrug my shoulders. There isn’t much to be gained if I really think I could reap inspiration from staring at my small table drawer. It’s still interesting to stare at its design that looks like a map made during the 1800s.

Thursday, February 21, 2013